sara-tornblom-200825-53-web.jpg

Skapar tydliga jurister inifrån och ut

Mental PT och prestationscoach för jurister

Individuell coachning, workshops och onlineutbildning för jurister som vill uppnå sin fulla potential och vara med och skapa en hållbar och välmående juristbransch.  

Är det möjligt att som jurist prestera på topp och samtidigt må bra?

 

Svaret är ett rungande JAA! Så klart det är möjligt att både prestera på topp och må bra som jurist!

Faktum är att må bra - det vill säga att ha ett lugnt, positivt och fokuserat sinne - är en nödvändig förutsättning för att ens ha möjligheter att prestera på topp och utnyttja hela sin potential.

När vi är stressade, oroade eller tvivlar på vår förmåga tappar vi vitala kognitiva förmågor och hjärnan fungerar sämre. Vi blir mindre kreativa, ofokuserade, tappar arbetsglädjen och producerar sämre resultat med mer slarvfel.

​Som din mentala PT och coach hjälper jag dig att ta kontroll över dina tankar och dina handlingsmönster för att  både kunna må bra och prestera på topp. 

​Mina uppdrag sträcker sig från att hjälpa jurister att minska prestationsångesten, jobba effektivare, bli gladare och ha roligare på jobbet till att jobba strategiskt med ledarskap, affärsutveckling och karriär.

​Vem är du och vad behöver du hjälp med?​     

Chef/delägare
Team.jpg

Längtar du efter en arbetsvardag där du är ditt bästa jag, lägger tiden på rätt saker och sprider arbetsglädje runt omkring dig?

Med mitt personliga coachingprogram kommer du snabbt att få mer ork, må bättre och tid över till familj, fritid och det  viktiga långsiktiga och strategiska arbetet.

Andra effekter är att du blir tydligare som ledare och mer effektivt kan stötta dina medarbetare – ett måste för att vara en framgångsrik ledare i det nya distans- och hybridarbetet.

När sätter du igång?

Jurist
Hand.jpg

Är du redo att uppgradera dina arbetsmetoder?

 

Förmågan att själv kunna planera och strukturera ditt arbete, arbeta fokuserat utan stressande och negativa tankar är något som du behöver oavsett om du jobbar på byrå, bolag eller myndighet. 

Du får enkla, kraftfulla metoder och verktyg för att du snabbt ska mästra ditt självledarskap, skapa en effektiv arbetsdag, öka din arbetsglädje och tilltro till din förmåga som jurist.

Grupper
Teamhänder.jpg

Att som grupp jobba med att hitta metoder och verktyg för att tillsammans eliminera tidstjuvar, skapa arbetsro och arbetsglädje är en bra investering. 

Mina workshopar skräddarsys efter era specifika behov och kombinerar både teori och praktisk övning.

Här skapar vi tillsammans effektiva arbetsflöden, gemensamma rutiner och en självgående grupp som är välmående och hållbar i längden!

quote.png

Otroligt upplysande - det här är saker som alla jurister borde få lära sig!

Jag har äntligen förstått vad som gör mig till en skicklig jurist och kommer aldrig låta tidigare arbetssätt ta över det jag nu lärt mig.

                                                                                                     - Biträdande jurist

"Otroligt upplysande - det här är saker som alla jurister borde få lära sig! Jag har äntligen förstått vad som gör mig till en skicklig jurist och kommer aldrig låta tidigare arbetssätt ta över det jag nu lärt mig." 

 

                                                                                                         Biträdande jurist                                                                                              

TYDLIGHETSMETODEN- EN HELHETSLÖSNING

Självledarskap_Rityta 1.png
Självledarskap

Metoder och verktyg för att hantera sig själv, sina tankar och handlingar i syfte att leda sig själv i den riktning man vill. 

 

Genom att arbeta med ditt självledarskap blir du lugnare, gladare, mer fokuserad och tryggare och säkrare i dig själv.

Effektiva arbetsmetoder_Rityta 1.png
Effektiva arbetsmetoder

Metoder och verktyg för en effektiv arbetsdag i syfte att få mer gjort med bättre kvalitet på mindre tid.

Implementering av effektiva arbetsmetoder ger dig bättre kontroll, ökat fokus, ökad kvalité på din produktion och mer tid över till familj och fritid. 

Strategisk planering_Rityta 1.png
Strategisk planering

Metoder och verktyg för att staka ut väg, sätta mål och upprätta handlingsplan.

 

Du blir tydligare i dig själv, enklare att ta beslut och prioritera mellan arbetsuppgifter och en ökad känsla av mening och arbetsglädje. 

För mer information om Tydlighetsmetoden och hur jag jobbar - läs här.