top of page
sara-tornblom-200825-53-web.jpg

Individ- och affärsutveckling för jurister

Ställ om till ett modernare sätt att arbeta och upplev vinsterna av minskad negativ stress, ökad effektivitet och en högre lönsamhet.

Bli framtidens vinnare!

Vad skulle det betyda för dig och din juristgrupp om ni fick mer ut av era arbetade timmar, om ni upplevde mer arbetsglädje, och om ni verkligen hade work life balance på riktigt?

Ingen tvekan om att sådana personer och grupper är de som levererar bäst resultat och som en följd kan landa de bästa uppdragen, få högst omsättning och ta en marknadsledande position.

De personer och de juristgrupper som ställer om till ett modernare arbetssätt kommer att vara framtidens vinnare!


 

De tre nycklarna

Stresshantering

En uppsättning verktyg och metoder för att på ett effektivt och enkelt sätt kunna reglera sina känslor och hantera stressande situationer och tankar på ett mer konstruktivt sätt. 

Effektiva arbetsmetoder 

En välbeprövad arbetsmetod anpassad för juristers oberäkneliga arbetsvardag, som möjliggör kvalitetsmedvetet fokusarbete, ett flexibelt arbetssätt och återhämtning.

Strategisk planering

Strategier för långsiktig strategisk planering, affärsutveckling, målstyrning  - både på individ- och gruppnivå.

” För att kunna möta den nya generationens krav och önskningar behöver advokatbyråerna jobba på ett modernare sätt även när det gäller det interna arbetet, ledarskap och arbetsmiljö.”

Tjänster

Lugn advokat.jpg

Kurs i personlig effektivitet och självledarskap

För jurister som vill arbeta mer effektivt - få mer gjort på mindre tid - och njuta av work life balance. 

En unik kurs med en onlinebaserad kunskapsplattform som kan kombineras med stöttning av den praktisk implementationen via indiviuduell coachning och handledning i grupp

Confident business leader _edited.jpg

Executive coaching

För högre ledare, MP och delägare i ledande position som vill växa med de förändringar som nu sker i branchen.

Ett exklusivt coachningprogram som syftar till att optimera din egen arbetsmetod, förbättra dig som ledare och vässa din organisation.

*Rapporten "Framtidens jurist" 2021

*Rapporten "Framtidens jurist" 2022

*Rapporten "Framtidens jurist" 2022

bottom of page