top of page
sara-tornblom-200825-53-web.jpg

Individ- och affärsutveckling för jurister

Ställ om till ett modernare sätt att arbeta och upplev vinsterna av minskad negativ stress, ökad effektivitet och en högre lönsamhet.

Bli framtidens vinnare!

Vad skulle det betyda för dig och din juristgrupp om ni fick mer ut av era arbetade timmar, om ni upplevde mer arbetsglädje, och om ni verkligen hade work life balance på riktigt?

Ingen tvekan om att sådana arbetsgivare är de som ligger i framkant och som attraherar och behåller de bästa talangerna. 

Det är även dessa som levererar bäst resultat och som en följd kan landa de bästa uppdragen, få högst omsättning och ta en marknadsledande position.

De verksamheter som ställer om till ett modernare arbetssätt kommer att vara framtidens vinnare!


 

De tre nycklarna

Stresshantering

En uppsättning verktyg och metoder för att på ett effektivt och enkelt sätt kunna reglera sina känslor och hantera stressande situationer och tankar på ett mer konstruktivt sätt. 

Effektiva arbetsmetoder 

En välbeprövad arbetsmetod anpassad för juristers oberäkneliga arbetsvardag, som möjliggör kvalitetsmedvetet fokusarbete, ett flexibelt arbetssätt och återhämtning.

Strategisk planering

Strategier för långsiktig strategisk planering, affärsutveckling, målstyrning  - både på individ- och gruppnivå.

” För att kunna möta den nya generationens krav och önskningar behöver advokatbyråerna jobba på ett modernare sätt även när det gäller det interna arbetet, ledarskap och arbetsmiljö.”

Tjänster

Executive coaching

För högre ledare, MP och delägare i ledande position. 

Ett exklusivt program som syftar till att optimera din egen arbetsmetod, förbättra dig som ledare och vässa organisationen.

Confident business leader _edited.jpg

Personlig effektivitetskurs

För jurister som vill arbeta mer effektivt och få work life balance. 

En kombination av utbildning och praktisk implementation via indiviuduell coachning. 

Workshop-01.jpg

Förändringsarbete

För advokatbyråer och arbetsgrupper som vill vara i framkant.

Vi planerar och genomför tillsammans ett  långsiktigt förändringsarbete med syfte att skapa framtidens mest lönsamma och attraktiva juristarbetsplats. 

money-2724241__480.jpg

*Rapporten "Framtidens jurist" 2021

*Rapporten "Framtidens jurist" 2022

*Rapporten "Framtidens jurist" 2022

Är du nyfiken på hur du och/eller din arbetsgrupp kan få del av de vinster som ett modernare arbetssätt kan medföra?
Boka ett strategisamtal nedan. 

 
bottom of page