Bli framtidens juristledare!

Ditt team är bara så kompetent och välfungerande som du är och ger utrymme för i ditt ledarskap.

Har du behovet av att utvecklas för att hänga med i utvecklingsprocessen som hela juristbranschen går igenom just nu?

Vilka områden kan du stärka din roll som delägare och chef?

DIN EGEN PERSONLIGA UTVECKLING

Oavsett om du är delägare på en advokatbyrå, chefsjurist på bolag/organisation/myndighet eller driver egen verksamhet kan du ha mycket nytta av att utveckla dig själv och dina egna arbetsmetoder. 

 

Då du förmodligen är en person som är mycket upptagen och ofta hanterar både parallella uppdrag, innehar flera olika roller och har ett aktivt liv i övrigt brukar det fungera bäst att ta ett helhetsgrepp på din situation genom ett personligt, flexibelt och individanpassat coachingprogram där vi samtidigt fokuserar på de tre delarna självledarskap, effektiva arbetsmetoder och strategisk planering. 

Calm Sea

"Jag har nu ett strukturerat och effektivt arbetssätt och känner mig lugn i sinnet. Jag stressar inte upp mig lika mycket som förr och lägger mer tid på att skapa värde istället för att hasta genom arbetsdagen. Allt detta har gjort att jag nu njuter mer av mitt jobb och inte minst - arbetar mindre och debiterar mer! "

                                                                                - Delägare advokatbyrå

                                                                                                 

Strategisk planering_Rityta 1.png
Självledarskap

Att ha lugnt, positivt och fokuserat sinne - är en nödvändig förutsättning för att ens ha möjligheter att prestera på topp och utnyttja hela sin potential.

 

Genom att jobba med ditt eget självledarskap får inte bara bättre hand med dig själv utan även bättre förutsättningar att vara en bra chef och ledare. 

Effektiva arbetsmetoder_Rityta 1.png
Effektiva arbetsmetoder

När du börjar använda dig av de metoder och verktyg jag lär ut för att få en effektiv arbetsdag kommer du inte bara att producera produkter med bättre kvalitet utan även frigöra tid för fritid och familjeliv. 

Du får en strukturerad arbetsvardag där du njuter av ditt jobb och känner arbetsglädje. 

Självledarskap_Rityta 1.png
Strategisk planering

När man har en tydlig målbild vart man är på väg är det lättare att prioritera bland uppgifter, ta beslut och vara en tydlig ledare.

 

Avkastningen på avsätt tid att ta tag i eget ledarskap och hur du vill vara som ledare, din karriärutveckling eller din egen/gruppens affärsutveckling framöver kommer löna sig mångfalt. 

Personligt coachingprogram 

I motsats till traditionella ledarskapskurser bygger detta program på individuellt anpassade praktiska övningar som ger dig mental styrka och verktyg att styra dig själv och dina medarbetare i den riktning du vill.

 

Detta är inte en långsam process som behöver ta tid - du kommer se omedelbara resultat i ditt tanke- och handlingssätt redan från första sessionen.

Tillsammans skapar vi snabba och hållbara resultat!

Detta coachingprogram är för dig som är chef/ledare/egenföretagare och som vill ta ett kliv fram i utvecklingen. 

Som din mentala sparringpartner hjälper jag dig att sätta dina egna mål och göra din egen handlingsplan. Allt utgår hela tiden från dig själv och vad du vill uppnå. 

Du får hjälp att ifrågasätta dina invanda beteenden och tankemönster och en gång för alla implementera de beteendeförändringar och nya vanor som behövs för att du ska uppnå dina mål. 

 

Programmet innehåller 6 träffar á 2 h.

 

Träffarna sker fysiskt i Uppsala/Stockholm eller på distans via Zoom.  Jag upprättar strukturerade anteckningar som du får efter varje session. Dessutom ingår fri tillgång till konsultation via telefon och mail mellan mötena - allt för att ge dig en optimal förändringsprocess.

Samtliga kontakter sker under strikt sekretess.

För dig som vill veta mer och om coachingprogrammet passar dig erbjuder jag en gratis introsession per telefon. Sessionen är ca 30-45 min lång och utan vidare förpliktelser.

Calm Sea

Som coach är Sara utmanande, inkännande och drivande. Att hon själv är jurist är en stor fördel och hon delar frikostigt av sig av dina egna erfarenheter och tips. Jag kan således starkt rekommendera coachingprogrammet och Sara som coach.

                                                                                                     - Chefsjurist bolag

UTVECKLA DINA MEDARBETARE

Som ambitiös ledare vill du ge dina medarbetare bästa förutsättningar att lyckas. Att ge dem en onlinekurs i självledarskap eller en personlig effektivitetskurs är ett bra komplement till ditt eget ledarskap.  Du lättar på sådant sätt både på din egen börda och ger din medarbetare ett tillfälle att växa.

Onlinekurs i Självledarskap
Balanced_edited_edited.jpg

Utveckla dina medarbetare genom att ge dem en onlinebaserad kurs i självledarskap - ett perfekt verktyg för dig som chef för att ge dina medarbetare en möjlighet att växa - både som jurister och medarbetare. 

Kursen är ett 6 veckors onlinebaserat coachingprogram som bygger på självstudier, är speciellt framtagen för jurister och bygger på teorier och tankar från neuropsykologi, KBT och NLP. 

Deltagarna ges bland annat kraftfulla metoder att hantera stressande tankar, öka självförtroende och självkänsla och skapa en tydlig bild av vem man är som jurist i syfte att själv kunna styra sig själv och sitt arbete.

Personlig effektivitetskurs
Workshop-01.jpg

 Att ge din medarbetare chansen att effektivisera sina arbetsmetoder och maximera utfallet av sin egen arbetstid är en bra investering - både för dig och för medarbetaren. 

Kursen innehåller 6 personliga träffar via zoom där utbildning och personlig coaching kombineras. 

 

Deltagaren får bland annat lära sig min 5-stegs metod till en effektiv arbetsdag och får löpande personlig stöttning i att ändra tanke- och handlingssätt för att både prestera och må bra.​

Vill du utveckla hela din arbetsgrupp samtidigt? Läs mer om mina inspirerande workshopar och hur du kan kickstarta ett förändringsarbete hos er.