Therapy Session

Coaching 

I mina coachingprogram får du inte bara en mental sparringpartner utan även kraftfulla redskap för att en gång för alla implementera de beteendeförändringar och nya vanor som behövs för att du ska ha den arbetsvardag och det liv du vill och bli ditt bästa jag!

Coachingprogram 

För vem? 

Mina coachingprogram är designade för dig som vill utveckla dig själv och dina arbetsmetoder och få snabba, genomgripande och bestående resultat!

Du väljer själv om du vill jobba med personlig effektivitet, självledarskap, affärsutveckling, ledarskap eller karriärplanering. Oftast spänner vårt arbete tillsammans över flera av områdena.

Ett axplock av vad vårt arbete kan innehålla:

  • Skapandet av en effektiv arbetsvardag där du maximerar utfallet av din tid och minimerar uppskjutarbeteende, ångest och stress.

  • Äntligen ta tiden att jobba strategiskt med ditt ledarskap, din affärsutveckling eller ditt nästa karriärsteg så du kan uppnå din fulla potential.

  • Hitta tillbaka till arbetsglädjen och få dig att trivas i juristrollen istället för att regelbundet ifrågasätta ditt yrkesval.

Hur funkar det?

Som din mentala sparringpartner hjälper jag dig att sätta dina egna mål och göra din egen handlingsplan. Allt utgår hela tiden från dig och vad du vill uppnå. Du får hjälp att ifrågasätta dina invanda beteenden och tankemönster. Du får sedan hjälp att en gång för alla implementera de beteendeförändringar och nya vanor som behövs för att du ska ha den arbetsvardag och det liv du vill. 

Du kommer till coachingsessionen med vilja, motivation och mod. Jag bidrar med en tydlig process, beprövade tekniker och frågor som utmanar och stärker dig. Du går därifrån med nya insikter, handlingsplan och uppgifter. Oftast har vi också haft roligt och skrattat flera gånger under sessionen! Efter avslutat coachingprogram har du uppnått konkreta mätbara resultat.

Alla mina klienter vittnar om en positiv förändring redan efter första sessionen.

Programmen innehåller 6 träffar á 2 h. Träffarna sker fysiskt i Uppsala/Stockholm eller på distans via Zoom. Fri tillgång till konsultation via telefon och mail mellan mötena ingår. Allt sker under strikt sekretess.

För dig som vill veta om coachingprogrammet passar dig erbjuder jag en gratis introsession per telefon. Sessionen är 30 min lång och utan vidare förpliktelser.

"Redan på den första sessionen blev det väldigt tydligt för mig vad jag behövde arbeta med för att komma framåt i min utveckling. Jag beslutade mig för gå all in och ha förtroende för Sara och coachingprocessen. Ett beslut som jag inte har ångrat!"

                                                 

                                                    - Bolagsjurist och egenföretagare

 

Vad säger de som provat?

Delägare Advokatbyrå

”Att coachas har varit en ny och mycket positiv erfarenhet för mig. Jag är förvånad över hur mycket som kommit fram i sessionerna och hur lätt det är att se klart på saker och komma framåt när man har ett utomstående bollplank.

Jag har nu mer grundenergi och är lättare till sinnet. De små men viktiga förändringar jag gjort i min arbetsvardag har lett till att jag kunnat varit ledig på kvällarna utan dåligt samvete och nu fått tillbaka min fritid. Jag läser böcker igen och spelar spel med barnen. Min sömn är också bättre – förr var det en natt som var bra i veckan – nu är det en natt som är dålig i veckan. Det har således varit väl investerad tid!.”

Delägare Advokatbyrå

"Med hjälp av Sara har jag fått hjälp att ta mig från en situation med väldigt dålig struktur, ineffektiva arbetssätt och en känsla av att aldrig kunna koppla bort arbetsuppgifter till en situation med betydligt bättre kontroll och effektivitet, och med en känsla av tillfredsställelse vid arbetsdagens slut, som också gör att jag kan ta tillvara min fritid.

 

Förändringsarbetet har fokuserat dels på att förbättra vardagen men också på att förädla min verksamhet för att ta kontroll över den långsiktiga affärsutvecklingen. Sara har en god förmåga att se brister och potential som jag själv varit blind för och hjälpt mig att tydliggöra dessa och hantera eller dra nytta av dessa. All kommunikation har skett på distans vilket fungerat utmärkt. 

annons stopp.png

Är du också redo att bli ditt bästa jag?

Om du också är nyfiken på hur stor din potential är och hur du kan utnyttja den på bästa sätt  rekommenderar jag att du bokar en gratis introsession där jag intervjuar dig om dina behov och berättar mer om hur jag jobbar. Telefonsamtalet är 30 minuter.

 

Välkommen!