Konsten att arbeta effektivt utan stress

Arbetet som jurist är krävande och ställer höga krav på både mental skärpa, struktur i arbetet och en stark tro på sig själv och sin förmåga. Detta är tyvärr inte något som vi lär oss på juristutbildningen.

Men nu har du äntligen chansen att lära dig att skapa ett hållbart juristliv där du både mår och presterar bra - är du redo?

SKAPA EN VARDAG DU TRIVS MED

Oavsett om du jobbar på byrå, bolag eller organisation/myndighet har du förmodligen en arbetsvardag som definieras ofta av högra krav på antal arbetstimmar, ekonomiska mål och en intensiv press att prestera och leverera på hög nivå.

 

Att kämpa med att få tiden att gå ihop samtidigt som leveranserna och det dåliga samvetet smyger sig på är det många jurister som kan känna igen sig i.

Att en gång för alla öva upp sitt självledarskap och implementera effektiva arbetsmetoder kan göra under för din arbetssituation. Av min erfarenhet vet jag att du med små medel kan få till en stor förändring snabbt! 

Självledarskap_Rityta 1.png
Självledarskap

Konsten att lära sig att hantera sig själv, stressande och oroande tankar och samtidigt öka tron på den egna förmågan som jurist är guld värd i den fortsatta karriären och en förutsättning för ett hållbart juristliv.

 

Att arbeta med sitt självledarskap är också en bra förberedelse för en eventuell ledarroll i framtiden.

Effektiva arbetsmetoder_Rityta 1.png
Effektiva arbetsmetoder

Tänk om du kunde jobba mindre men samtidigt få mer gjort?

 

Med mina effektiva arbetsmetoder som är specialdesignade för jurister och juristers vardag kommer du snabbt att både bli mer strukturerad, bli bättre på att prioritera och leverera produkter med högre kvalitet. 

Strategisk planering_Rityta 1.png
Strategisk planering

För dig som har en mer senior roll och vill jobba mer långsiktigt och strategiskt med din affärsutveckling, din karriärplanering eller med att förbereda dig inför en ledarroll

 

Klicka här för att få mer info om coachingprogram för ledare. 

RESURSER

Onlinekurs "Självledarskap för jurister"

I en här onlinekursen i självledarskap för jurister får du verktyg att utveckla ditt främsta arbetsverktyg -  din hjärna! Du kommer bland annat att lära dig att:

  • Utveckla en bättre självkänsla - du känner dig nöjdare med dig själv och den jurist du är.

  • Utveckla ett starkare självförtroende - du känner dig som en kompetent och skicklig jurist och tar dig an nya utmaningar enkelt.

  • Ta kontroll över dig själv och dina tankar, känslor och handlingar.

  • Lära dig hur du kan minska stress, oro och ältande.

  • Få ett slut på ditt prokrastinerande och få saker gjorda i tid.

  • Lära dig att stå upp för dig själv och dina åsikter.

 

Onlinekurs i självledarskap för jurister

En coachingbaserad 6-veckors kurs i hur man styr sig själv till framgång. 

 

Kursen är speciellt framtagen för jurister och bygger på teorier och tankar från neuropsykologi, KBT och NLP.

 

Övningarna och verktygen i kursen är kvalitetssäkrade i min coachning och ger tydliga, konkreta resultat.

Kursen är för dig som inte bara vill växa som jurist utan även som människa!

Kursen är helt onlinebaserad och bygger på självstudier. Kursen är uppdelad i 6 moduler där varje modul har ett specifikt tema för att hjälpa dig bli bättre på att leda dig själv.​

För mer information om innehållet i de olika modulerna ladda ned informationsblad om kursen i pdf-format här. 

 

Varje modul innehåller ett teoriavsnitt bestående av förinspelade föreläsningar samt ett övningsavsnitt bestående av både förinspelade instruktioner samt arbetsblad i ifyllningsbara pdf.

Du får tillgång till kursen i 4 månader från köpdatum och du väljer själv när du vill gå de olika modulerna. Kursen delas med fördel  upp under en längre tidsperiod.

Kursen uppfyller kraven i "Advokatsamfundets riktlinjer för vidareutbildning för Advokater" samt "Föreskrifter för att E-utbildning ska godkännas inom ramen för Utbildningskravet för advokater" och omfattar 6 timmars vidareutbildning.

För mer information om kursen - titta på filmklippet nedan.  

Om du som chef/ledare vill köpa in kursen till ditt team och vill ha ett skräddarsytt upplägg eller om du av annan anledning behöver köpa kursen på faktura kontakta mig här.

"Svårslaget rakt, strukturerat och tillgängligt trots komplexiteten. Med Saras genuina engagemang samt kunnande och erfarenhet är det som deltagare en ynnest att få bara med och helt enkelt bara bli bättre för sig själv och andra."

            - Peter Olofsson, Advokatbyrån Kading

Personlig effektivitetskurs

Ett personligt utformat utbildningsprogram i hur man arbetar effektivt som jurist. 

Du får här både nya teoretiska kunskaper och praktiska verktyg och metoder i hur man strukturerar sin dag och använder sin tid på ett effektivt sätt.

 

Du får dessutom personlig coaching i implementeringen av dina nya arbetsmetoder - jag stöttar dig hela vägen fram och ser till att du lyckas. 

Detta personliga utvecklingsprogram är för dig som  jurist som vill arbeta med att utveckla ett mer effektivt arbetssätt för att både må och prestera bättre på jobbet. 

Du får hjälp att göra en nulägesanalys på din egen arbetssituation och ifrågasätta dina invanda beteenden och tankemönster och en gång för alla implementera de beteendeförändringar som behövs för att få en mer effektiv och fokuserad arbetsvardag.

 

Programmet innehåller 6 träffar á 1 h via zoom. 

 

Träffarna är en mix mellan utbildning och coachning och målet är att du som deltagare dels får möjlighet att reflektera över dig själv och dina beteenden samt få ny kunskap om hur arbetet kan läggas upp för att optimera arbetsinsatsen.

Jag upprättar strukturerade anteckningar som du får efter varje session.

 

Dessutom ingår fri tillgång till konsultation via telefon och mail mellan mötena - allt för att ge dig en optimal förändringsprocess.

Samtliga kontakter sker under strikt sekretess.

 
 

Otroligt upplysande! Det här är saker som alla jurister borde få lära sig.

Jag har äntligen förstått vad som gör mig till en skicklig jurist och kommer aldrig låta tidigare arbetssätt ta över det jag nu lärt mig.

                                                                                                                       - Biträdande jurist

Calm Sea

Genom den personliga effektivitetkursen har jag blivit mycket mer effektiv med min tid. Jag mår bättre, har roligare och debiterar mer!

                                                                                                  

  - Biträdande jurist

Är det fler i din arbetsgrupp som vill utvecklas? Läs mer om mina inspirerande workshopar.