top of page

Personlig 
effektivitetskurs

Skapa ett hållbart juristliv

Tänk om du kunde jobba färre timmar men samtidigt få mer gjort på arbetsdagen. Och tänk om du samtidigt kunde gå hem nöjd med din arbetsdag, koppla bort tankarna på jobbet och ha tid över till fritid och familjeliv.

 

Låter det som en omöjlighet?

 

Inte alls! Med mina effektiva arbetsmetoder som är specialdesignade för jurister och juristers vardag kommer du snabbt att både bli mer strukturerad, bli bättre på att prioritera och leverera produkter med högre kvalitet. 

Är du redo?

Personlig effektivitetskurs

En unik effektivitetskurs som både ger dig kunskap om kraftfulla verktyg för att optimera arbetsdagen OCH hjälper dig med implementeringen. Kursen uppfyller kraven i "Advokatsamfundets riktlinjer för vidareutbildning för advokater" och omfattar 6 timmars vidareutbildning.

Upplägg: Programmet är en kombination av utbildning och coachning. Du kommer att ta del av verktyg och metoder i utbildningsplattformen som du sedan får hjälp i coachningsessionerna att implementera.

Innehåll: 6 coachningsessioner à 1 h via zoom samt tillgång till läroplattform med utbildningsmaterial .

För vem: Alla jurister som vill förbättra sin leverans, få mer gjort på mindre tid och skapa sig ett hållbart juristliv.

Kursen går också att köpa in till flera jurister samtidigt i syfte att implementera ett nytt arbetssätt i din arbetsgrupp

 

Förväntat resultat efter genomgången kurs:

  • En förmåga att kunna minimera stress, oro och negativa tankar på ett konstruktivt sätt.

  • Struktur och kontroll på det egna arbetet.

  • Förmåga att fokusera på en sak i taget och vara närvarande i nuet. 

  • Förmåga att ta tag i saker direkt (inte skjuta upp). 

  • Infört regelbunden återhämtning i vardagen.

  • Ökad arbetsglädje.

  • Ökad kvalitet på arbetet. 

” Genom den personliga effektivitetkursen har jag fått ett helt nytt sätt att arbeta. Jag är mer effektiv med min tid, jag mår bättre, har mer tid till familj och fritid och debiterar mer!.”

                                                                                         Biträdande jurist

*Key, 2018, Self-Awareness in Personal Transformation

*Good mfl., 2016, Contemplating mindfulness at work

Ophur, E, 2009, Cognitive control in media multitaskers

Är du nyfiken på hur din arbetsgrupp kan få del av de vinster som ett modernare arbetssätt kan medföra?  Läs mer om hur vi tillsammans kan starta ett förändringsarbete hos er. 
bottom of page