top of page

Få mer gjort på mindre tid! 

Har du outnyttjad potential?

Många jurister har inte fått möjlighet att lära sig hur man organiserar och lägger upp sitt arbete på ett bra sätt och hamnar därför i ineffektivitet och upplever ofta obalans i tillvaron.

 

Hur många av påståendena nedan passar in på dig​?

​Du har en splittrad arbetsvardag där du multitaskar och har många öppna ärenden samtidigt.

Du har ständiga störningsmoment - mail, telefon, chatt, bollande kollegor i dörren.

Du tenderar att spara de viktigaste leveranserna till sist och jobbar ofta på kvällar och helger.

Du har ofta dåligt samvete för saker som du inte hunnit göra och känner dig ofta otillräcklig när du går hem för dagen.  

Du skjuter ofta upp jobbiga och stora arbetsuppgifter. 

Du ältar saker som inte gått så bra eller/och oroar dig för saker som kan gå fel. 

Du har ibland svårt att hitta motivationen och arbetsglädjen trots att du egentligen tycker om ditt jobb. 

 

Du har svårt att fokusera och vara närvarande i nuet. 

Om du har svarat ja på flera av påståendena ovan är det mycket troligt att du kan effektivisera din arbetstid och samtidigt må bättre genom att implementera relativt enkla metoder och verktyg i din vardag. 

Kursen som kan förändra ditt arbetsliv

Efter 5 år av att på heltid coacha jurister till ett effektivare, meningsfullare, roligare och mer balanserat arbetsliv har jag nu samlat alla mina bästa metoder och verktyg i en unik onlinekurs som jag kallar "Personlig effektivitet och självledarskap för jurister". Kursen ger dig kunskap om kraftfulla verktyg för att optimera arbetsdagen OCH hjälper dig med implementeringen. Du får i kursen också ta del av motiverande citat och berättelser om andra jurister som lyckats både bli effektivare och må bättre med hjälp av dessa verktyg. Det är därför inte en överdrift när jag säger att det är en kurs som på riktigt kan förändra ditt arbetsliv!

Upplägg

Kursen är onlinebaserad och uppdelad i 4 moduler där varje modul har ett specifikt tema för att hjälpa dig bli effektivare med din tid och bättre på att leda dig själv. Varje modul innehåller tre eller fyra teoriavsnitt bestående av videoinspelningar samt arbetsblad med coachande övningar i pdf-format.

Kursen uppfyller kraven i "Advokatsamfundets riktlinjer för vidareutbildning för advokater" och omfattar 6 timmars vidareutbildning.

Modul 1: Ta kontrollen över din arbetsdag 

 • Struktur och planering

  • Övning: Skapa din egen struktur

 • Fokus och närvaro

  • Övning; Pomodorometoden​

 • Regelbunden reflektion

  • Övning: Införa avslutsrutin​

Modul 2: Minimera tidstjuvar

 • Sluta skjuta upp

  • Övning: Få det gjort i fem steg

 • Strukturerad arbetsmetod

  • Övning: Skapa din egen arbetsmetod

 • Effektiva möten

  • Övning: Effektivisera dina möten

 • Tydlig kommunikation

  • Övning: Förtydliga din egen interna/externa kommunikation​

Modul 3: Bli immun mot stress

 • Stress och stenåldershjärnan

  • Övning: Hitta triggersituationer

 • Ta kontroll över dig själv - självreglering

  • Övning: Reaktionskedja

 • Bli återhämtningssmart

  • Övning: Skapa din återhämtningsplan

Modul 4: Bygg ett starkt och positivt mindset

 • Använd superkraften i din hjärna

  • Övning: Vända misstag till framgång

 • Bli innifrånstyrd

  • Övning: Bli av med borden och måsten

 • Hitta ditt varför och skapa värde

  • Övning: Skapa din egen statementmening

 • Stå upp för dig själv och dina åsikter

  • Övning: Sätta gränser och prata bra om dig själv​

Innan kursen sätter igång får du möjlighet att göra en nulägesanalys och sätta mål med kursen. Efter sista modulen får du möjlighet att göra en nylägesanalys och bedöma din måluppfyllelse. Allt för att ge dig motivation och stöttning i att implementera de verktyg och metoder jag lär ut och en gång för alla få till en hållbar förändring i din arbetsvardag. 

Du kan ta del av materialet när det passar dig och kursen kan med fördel delas upp under en längre tidsperiod.

 

Tre sätt att tillgodogöra sig kursen

Onlinekurs.jpg
Självstudier

För dig som vill ta del av materialet när det passar dig, och självständigt arbeta dig igenom övningarna, är det bästa alternativet att köpa kursen som en självstudekurs.

Du klickar hem kursen och kan direkt ta del av materialet. Du har tillgång till allt innehåll i kursen 4 månader från kursstart. 

 

 

Nästa öppna anmälan sker i januari 2024

samtal.jpg
1-1 coachning

För dig som vill ha stöttning och en mental pusch att ta dig an materialet i kursen samt praktisk hjälp med implementeringen av verktygen och metoderna finns ett coachingpaket á 6 h via zoom att köpa till kursen. 

 

Vi ses på ett uppstartsamtal (nuläge och målsättning), ett coachingsamtal efter varje modul samt ett avslutningssamtal (nyläge och måluppfyllelse). 

Nästa öppna anmälan sker i januari 2024

Fists in Solidarity_edited.jpg
Tillsammans i arbetsgruppen

För juristgrupper som vill ta del av materialet tillsammans och ta del av de synergieffekter det ger när alla lär sig samma metoder är paketet "Effektivitet i grupp" en bra lösning.

Alla deltagare får del av materialet i kursen genom onlineplattformen och vi ses tillsammans på en uppstartsträff  gemensamma handledarträffar efter varje modul samt en avslutningssträff.

 

Boka nu för start våren 2024

 

Förväntat resultat

Ökad effektivitet

Ökad kvalitet på arbetet

Ökad självkänsla och självförtroende

Minskad stress

Ökad work/life balance 

Vad säger de som provat?

” Genom de metoder jag nu lärt mig har jag fått ett helt nytt sätt att arbeta. Jag är mer effektiv med min tid, jag mår bättre, har mer tid till familj och fritid och debiterar mer!.”

                                                      - Advokat 

” Den här kursen borde alla jurister gå!"

                        - Biträdande jurist 

”Jag har insett att mycket av min tidigare stress kom från att jag inte hade överblick och kontroll över min arbetssituation.”

                        - Biträdande jurist 

"Jag har nu en effektiv, strukturerad och fokuserad arbetsvardag. Jag har slutat att ha dåligt samvete och går nu hem nöjd efter arbetsdagen de allra flesta dagarna."

                                - Advokat 

"Genom att jobba med mina arbetsmetoder och mitt självledarskap har jag på några månader inte bara lyckats att få kontroll och balans i en arbetstillvaro som tidigare var kaosartad och ad hoc styrd, utan även ett inre lugn och ett större välmående." 

                                                      - Advokat

”Mina arbetsdagar ger nu mer output än tidigare.”

                           - Biträdande jurist 

”Jag litar nu mer på min egen förmåga och har mindre prestationsångest.”

                           - Biträdande jurist

"Nu är jag mycket bättre på att sätta gränser. Jag vågar också nu i större utsträckning utgå från mig själv, vad jag tycker och tänker, och att sedan kommunicera detta tydligt vilket lett till att jag fått mer pondus i mina relationer -  både internt och externt." 

                                           - Advokat 

"Jag ältar och oroar mig nu mycket mindre."

                        - Biträdande jurist 

"Jag önskar att jag hade lära mig dessa arbetsmetoder tidigare i min karriär. Det hade sparat mig så mycket stress och ångest." 

                               - Advokat 

"Tidigare var mitt liv bara jobb - nu har jag en aktiv och roligt fritid - och levererar samtidigt både mer och bättre på jobbet!"

                                       - Advokat 

bottom of page