top of page

Executive coaching 

Allt börjar med dig.... 

Ditt beteende som ledare är viktigare än du kanske tror. Ditt team är bara så kompetent och välfungerande som du är och som du ger utrymme för i ditt ledarskap. 

De ledare som kan hantera sin stress och som själva har en fungerande arbetsvardag där de mår bra ökar förutsättningarna för sin egen och sina medarbetares prestation. 

Det är således du som ledare som sätter standarden för era arbetssätt och er kvalitet - det är du som bestämmer hur bra ni kan bli!

 

Executive coaching

Jag öppnar 2023 mitt excutive coachingprogram till vilket jag antar ett fåtal ledare per år. Programmet för dig som har viljan att växa med de förändringar som nu sker i branschen. Du ser det som en möjlighet och vill nu ta nästa steg - både för dig själv och för din arbetsgrupp/organisation.

Programmet är helt individanpassat för dig och dina behov och vi arbetar parallellt på flera plan för att optimera din egen arbetsinsats, din arbetssituation och ditt ledarskap.

Som din coach agerar jag din mentala sparringpartner och utmanar dig att ifrågasätta dina invanda beteenden och tankemönster samt hjälper dig att implementera hållbara beteendeförändringar som behövs för att du ska uppnå dina och organisationens mål - även i framtiden. 

För vem: Delägare, MP, Chefsjurister, andra jurister i ledande position

Upplägg: Vi träffas fysiskt i Stockholm/digitalt via zoom eller annan plattform ca 2 ggr i månaden. Träffarna är 2 timmar långa. 

Innehåll: Vi skapar tillsammans innehållet i coachingsessionerna och utgår från dina individuella behov och utmaningar på kort och lång sikt. 

Förväntat resultat efter genomgånget coachingprogram:

  • En strukturerad och effektiv arbetsdag -  får mer gjort på mindre tid. 

  • Frigjort tid för strategiska frågor och ledarskap.

  • Implementerat ett tydligare och coachande ledarskap.

  • Tydligt uppsatt utvecklingsplan på individ och gruppnivå. 

  • Minskad stress och ökad arbetsglädje.

  • Ökad mental stryrka.

  • Ökad kvalitet på arbetet. 

  • Ökad work life balance. 

Stresshantering

Effektiva arbetsmetoder 

Coachande ledarskap

Strategisk planering

Är du nyfiken på hur du med hjälp av coaching kan optimera din egen arbetssituation? Boka ett gratis strategisamtal där jag intervjuar dig om dina behov och vi tillsammans utforskar om programmet är rätt för dig.

” Som coach är Sara utmanande, inkännande och drivande. Att hon själv är jurist är en stor fördel och hon delar frikostigt med sig av sina egna erfarenheter och tips.”

Delägare affärsjuridiskbyrå

"Coachingen har varit mycket värdefull för mig - både som jurist och ledare. Jag själv arbetar mer strukturerat och får mer gjort på mindre tid. Jag känner mig mycket tryggare i mitt ledarskap och är nu en inkluderande ledare som bygger ett team med självgående medarbetare där alla är engagerade och hjälper till."
 

VD advokatbyrå

"Det här har varit en aha-upplevelse på många plan. Jag har ändrat så många av mina tidigare "sanningar" och fått en tydligare bild av hur jag ska agera för att skapa det resultat jag vill. Jag inser att jag är en förebild för mina medarbetare och arbetar därför själv nu aktivt med att skapa ett strukturerar arbetssätt och en hållbar livsstil."
Är du nyfiken på hur du med hjälp av coaching kan optimera din egen arbetssituation? Boka ett gratis strategisamtal där jag intervjuar dig om dina behov och vi tillsammans utforskar om programmet är rätt för dig.
bottom of page