top of page
Close up top view of young business people putting their hands together. Stack of hands. U

Bli framtidens vinnare

Ta steget innan det är för sent 

Just nu lever vi i en avgörande tid. Mycket förändras - även i jurisbranschen. Det som förut fungerat i alla år är nu det som gör att de yngre inte längre stannar kvar.

 

För att fortfarande vara en spelare att räkna med och vara en attraktiv arbetsplats för framtidens talanger behöver juristarbetsplatser inte bara vara moderna när det kommer till leveransen utan även i det interna arbetet. 

Är du och din arbetsgrupp redo för att ta steget in i framtiden? 

Förändringsprocessens tre faser

Behovsanalys

Vi undersöker tillsammans ert nuläge och era behov. De aktiviteter som kan bli aktuella under behovsanalysen är:

  • Intervjuer av medarbetare.

  • Gemensamma workshops 

  • Upprättande av handlingsplan och implementationsprocess.

Implementering

Vi implementerar de insatser som tillgodoser behoven. De aktiviteter som kan bli aktuella under implementeringsfasen är:

  • Utbildningspaket/coach-ningspaket i effektiva arbetsmetoder

  • Utbildningspaket/coach-ningspaket i coachande ledarskap

  • Workshopar om  värderingar, vision och företagskultur.

Ständiga förbättringar

Vi upprättar en genomtänkt strategi för ständiga förbättringar. Denna strategi kan innehålla:

  • Rutiner för uppföljning och återkoppling. 

  • Rutiner för internutbildning av nya medarbetare.

  • Utbildning av "ambasadörer" i organsiationen.

” För att kunna möta den nya generationens krav och önskningar behöver advokatbyråerna jobba på ett modernare sätt även när det gäller det interna arbetet, ledarskap och arbetsmiljö.”

*Rapporten "Framtidens jurist" 2022

*Rapporten "Framtidens jurist" 2022

*Rapporten "Framtidens jurist" 2022

Vill du ha mer information om hur du och din arbetsgrupp kan starta ett förändringsarbete och få del av de vinster som ett modernare arbetssätt kan medföra?
Boka ett strategisamtal nedan. 

 
bottom of page