Close up top view of young business people putting their hands together. Stack of hands. U

Bli en hållbar och välmående arbetsgrupp

För att bli en arbetsgrupp som presterar optimalt är det vitalt att alla mår bra, känner arbetsglädje och att det finns ett gemensamt arbetssätt som är effektivt och bidrar till att uppnå organisationens mål.

Hur mår din arbetsgrupp och vad behöver ni utveckla?

WORKSHOPAR

Mina workshops är en blandning av föreläsning, utbildning och praktisk övning. Min ambition är alltid att ge er inspiration, energi, kunskap samt konkreta verktyg i att må och prestera bättre. Innehållet workshoparna utgår från min Tydlighetspyramid, se bild och förklaring nedan, och anpassas alltid efter er grupps individuella behov. 

Tydlighets
pyramiden

Tydlighetspyramiden innehåller de viktigaste komponenterna för att både må och prestera bra som jurist dvs självledarskap, effektiva arbetsmetoder och strategisk planering.

De tre komponenterna samverkar med varandra och bäst resultat får man när alla delar samtidigt är med i utvecklingen.

Tydlighetspyramiden 2.png

UPPLÄGG

För att workshopen ska bli så relevant som möjligt för er arbetsgrupp skräddarsyr jag de enskilda komponenterna från Tydlighetspyramiden till i era specifika behov. 

Ni kan således välja en workshop som har med alla tre delarna i pyramiden eller att fokusera på en del taget. 

 

Ett axplock av vad vårt arbete kan innehålla:​​

Kick off med arbetsgruppen inför en ny termin
Football or soccer ball at the kickoff of a game - outdoors.jpg

Vi går tillsammans igenom de viktigaste komponenterna i Tydlighetspyramiden för att inspirera medarbetare till ett nytt arbetssätt. Vi blandar teori, gruppövningar och enskilda reflektioner i en lättsam och positiv atmosfär.

 

 En sådan workshop kan bland annat innehålla följande:

  • Bli din egen mentala PT (hur ni blir mästare på att hantera stress och negativa tankar).

  • 5 steg till en effektiv arbetsdag.

  • Hur man sätter och uppnår mål.​

En strategisk för/eftermiddag
money-2724241__480.jpg

Här jobbar vi med med tydlighet i roll och värdeskapande som grupp i syfte att öka arbetsglädjen och bli tydligare i ert strategiska arbete och i er kommunikation både internt och- externt. En sådan workshop kan bland annat innehålla följande:

  • Juristrollen​

  • Hur man skapar värde som jurist

  • Vår roll och vårt bidrag till organisationens mål. ​

Start av ett långsiktigt förbättringsarbete
Individuell-04.jpg

Dessa workshopar kan ses som ett startskott på ett mer långsiktigt arbete som syftar till att gruppen som helhet ska må och prestera bättre på sikt. Teori blandas med praktiska inslag där vi övar på nya beteenden och tankesätt för bästa möjliga effekt. 

Ett sådant upplägg kan bland annat innehålla följande:

  • Ett flertal workshopar med olika teman

  • Individuella- och gruppuppgifter som följs upp vid nästkommande workshop.

  • Kombination workshop/onlinekurs.​

  • Kombination workshop/individuell coachning.

​Workshoparna kan anpassas för en halvdag (för- eller eftermiddag), heldag eller flera dagar. Alla workshopar går även bra att få digitalt.  

Är du intresserad av att utvecklas individuellt utifrån dina specifika behov? Klicka på en av knapparna nedan och läs mer om mina individuella tjänster. 
Calm Sea

Sara är en mycket professionell och kunnig föreläsare/moderator. Med sin energi och lyhördhet får hon deltagaren att känna sig delaktig. Hon lyssnade till våra behov och formade sina föreläsningar utefter våra medlemmar vilket var mycket uppskattat. 

 

                                                                            - Tijana Mladenovic, Eventansvarig AKAVIA