En vision om en hållbar och välmående 
juristbransch som presterar på topp

Tydlighetsfabriken hjälper jurister att skapa tydlighet i sig själva, sina arbetsmetoder och sin framtid för att både må och prestera på topp.
 

DET KRÄVS MER ÄN JURIDISKA KUNSKAPER

Så många som 62 % av de tillfrågade juristerna i rapporten framtidens jurist 2021  uppger att de upplever stress och ångest i sin arbetsvardag.  Skälen till detta kan vara många, men enligt min egen erfarenhet ligger mycket i att man brister i kunskap kring hur man ska lägga upp sitt arbete och hantera sig själva och sina tankar.

Mitt arbete går därför ut på att lära jurister hur de kan bli mentalt starka, stresståliga, trygga i sin roll och bättre på att arbeta effektivt med en långsiktigt och tydlig plan. 

Tydlighetsfabriken skapar tydliga jurister inifrån och ut i syfte att bygga en hållbar och välmående juristbransch som presterar på topp!

Tydlighetmodellen - en kraftfull helhetslösning  

I allt mitt arbete utgår jag från min egen Tydlighetsmodell som består av två delar

 

  • En metodik där jag kombinerar coachens kraftfulla framåtriktade frågor med juristens stävan efter exakthet och tydlighet

  • Min Tydlighetspyramid som innehåller en komplett verktygslåda när det kommer till att bli bättre på att leda sig själv, arbeta effektivt och arbeta strategiskt framåt.  Pyramidens innehåll kan appliceras både på individ- och gruppnivå. 

 

En enligt mig oslagbar kombination som varje vecka hjälper jurister uppnå sin fulla potential och leva ett hållbart och välmående juristliv. 

Tydlighetspyramiden 2.png
Calm Sea

Saras Tydlighetsmodell passar oss jurister väldigt bra. Efter att ha arbetat enligt denna modell är jag nu den bästa versionen av mig själv! 

                                                                                                 - Chefsjurist bolag 

                                                                                                        

Om mig 

Jag är är en erfaren jurist, har utbildning i KBT och är internationellt certifierad coach inom ICC. 

Innehållet i mina program bygger på min egen erfarenhet som yrkesverksam jurist, kognitiv beteendevetenskap, traditionella coachingtekniker, modern neurovetenskap samt de insikter och kunskaper jag samlat på mig genom mer än 500 timmars coaching av jurister. 

Genom mina genomtänkta strategier lotsar jag dig till att bli ditt bästa jag!

sara-tornblom-200825-17-web_edited.jpg