top of page
Search

Uppgradera din ”att göra lista” och bli supereffektiv!

De flestas att "göra listor" består av en lång rad av uppgifter som den som skriver ned dem tänker ska göras – och detta helst igår. Listan är ofta en blandning av högt och lågt och inte mycket tanke läggs varken på hur de uppgifter som skrivs ned formuleras eller vad det är för typer av uppgifter. Många tenderar att skriva alltför generella och stora uppgifter som vid anblicken på dem känns helt oöverstigliga i stället för att bryta ned dessa i delmoment som genast känns mer överkomliga. Andra har ingen urskillning alls kring de uppgifter som kommer ned på listan – det kan vara jätteviktiga uppgifter som måste göras idag blandas med uppgifter som kanske inte ens ligger inom personens roll, uppgifter som är av mer administrativ art, eller uppgifter som faktiskt aldrig ska göras om man tänker efter en stund. Och väldigt få tänker bortom alla uppgifter som nu ligger och skvalparomkring som bara måstes göras idag och istället tänker strategiskt, smart och har en att göra lista som inte bara får dem att få rätt saker gjorda – utan även förbättrar den framtida arbetssituationen. Men det ska du få lära dig nu! Ta nu din nuvarande lista och titta på den ett ögonblick. Sen höjer du blicken och ställer du dig själv den magiska frågan: ”Vad är det jag kan göra nu som får de flesta saker på min lista att blir lättare, gå snabbare eller bli onödiga?”

Frågan får dig att hitta kreativa lösningar på hur du kan förenkla, systematisera, standardisera, delegera dina uppgifter så att de i framtiden görs både snabbare och enklare (eller kanske inte alls!). Frågan får dig också att förstå att det är just denna effektivitetsskapande uppgift som bör prioriteras i din dag (för den får ju alla andra uppgifter att bli enklare, gå snabbare och vara roligare). Om du gör detta regelbundet kommer du snart ha en arbetssituation som både är mer behaglig och ger ett bättre utfall både för dig, din arbetsgivare och dina klienter/beställare. Så vad väntar du på? Ta fram din lista och ställ dig den magiska frågan – nu


14 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page