top of page
Search

Uppnår du din fulla potential - är du i ditt esse?

Uppnår du din fulla potential - är du i ditt esse?


Har du någonsin känt att allt bara känns rätt? Det klickar! Du känner att dina personliga förmågor kommer till sin rätt samtligt som du utvecklas, har roligt och levererar prestationer av värde för andra.


Om du varit med om detta så vet du att det är en helt underbar, nästan berusande känsla. Du uppnår flow och tar dig an utmaningar som du tidigare inte trodde du skulle klara. Det är helt enkelt fantastiskt!


Men frågan är hur vi kommer dit?


Jag skulle säga att uppnå sin fulla potential handlar i första steget mycket om att lära känna sig själv, sina personliga förmågor och vad man tycker är allra roligast i jobbet.


Man tar reda på i detalj vad det är man gör, vem man jobbar med, hur man jobbar, vad man jobbar med, i vilken miljö man är när man känner att man är som bäst.


Sen kommer det roliga!


När man vet hur och vad det är man går igång på är det bara börja arbetet med att söka sig till, eller själv skapa, sådana situationer.


Ju tydligare man kan vara i intervjusituationer, i en arbetsgrupp och i kommunikationen med beställare och klienter desto bättre.


Det blir ju en win win för alla.


Så nu över till dig – i vilka situationer är du i ditt esse och uppnår du din fulla potential? Å vad kan du göra för att få mer av detta?


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page