top of page
Search

Våga visa din okunskap!

Har du som jurist någonsin suttit på ett möte, varit med i ett samtal eller varit på en utbildning där någonting sagts och du inte förstått vad det betyder eller innebär?


Svaret är nog ja för de flesta av oss.


Men hur många av oss vågar visa vår okunskap genom att räcka upp handen, ta till orda och uttala de magiska orden ”JAG FÖRSTÅR INTE”?


Förmodligen inte lika många av oss. Vi är rädda för att ses som dåliga, oproffsiga och okunniga. Så vi hummar med och nickar och hoppas att det ska klarna eftersom.


Men tänk vad som skulle hända om du vågade blotta dig och be om en förklaring på det du inte förstår?


Jag har genom åren noterat att de personer som tar steget får följande positiva effekter:

- De ses genast som en person med starkt självförtroende - att våga vara självutlämnande med sina egna tillkortakommanden kräver mod.

- De ger ett ödmjukt intryck och bjuder in till samarbete och samtal.

- De gör alla i rummet en tjänst – de andra kanske inte heller förstår men vågar inte säga något.

- De gör ditt jobb som jurist bättre - de klargör fakta och ser till att alla har samma bild av situationen.


Hur bra är du på att visa din okunskap?


8 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page