top of page

Available Online

Uppstartssession

Kom igång med ditt coachingpaket!

  • 1 hour
  • Ingår i paket
  • Zoom

Service Description

Vi gör en nulägesanalys, sätter mätbara mål med kursen och lägger upp en studieplan tillsammans.


Contact Details

sara@tydlighetsfabriken.se


bottom of page